Logo Bihl+Wiedemann GmbH

Dansk bryggeri sparer over 2,5 km kabel takket være ASi

Dansk bryggeri sparer over 2,5 km kabel takket være ASi (2:32)

Bryggeriet, der netop er blevet indviet i april måned 2019, er projekteret og bygget af bryggerieksperterne GEA Process Engineering A/S. Overordnet styres alle bryggeriets processer inkl. ASi-Mastere og motorer af to PLC’er fra Siemens via Profinet. Alle tanke, kedler og anlægskomponenter kan indbyrdes forbindes ved hjælp af et system af 744 pneumatisk aktiverede procesventiler - der styres af otte ASi-Mastere fra Bihl+Wiedemann. På ASi-netværket er endvidere koblet instrumenter og sensorer, der registrerer procesdata fra hver gæringstank, som eksempelvis tryk, niveau og temperatur.

Products and Solutions

Video Tutorials

Applications