Logo Bihl+Wiedemann GmbH

Teknisk grundlag

AS-Interface

AS-Interface (forkortelse for Aktuator/Sensor-Interface) er en internationalt anerkendt standard for feldbuskommunikation og er førende på verdensmarkedet inden for sensorer/aktuatorer med over 32 millioner installerede moduler i dag.

 

Det enkelte forbindelsessystem består af fire komponenter: ASi Master , en ASi-netdel , det gule ASi-kabel og ASi-slaver . Sensorerne og aktuatorerne tilsluttes direkte til ASi-kablet ved hjælp af pircingteknikken. Der er tale om en to-leder, ubeskyttet ledning til transmission af både energi samt funktions- og sikkerhedssignaler. Dette overflødiggør en omfattende parallelforbindelse. AS-Interface-standarden blev i 2012 udvidet til ud over kablet med et ledningstværsnit på 1,5 mm² også at omfatte et kabel med øget strømkapacitet gennem et ledningstværsnit på 2,5 mm². ASi Master organiserer datatrafikken i netværket og skaber en forbindelse mellem ASi-kredsløbet og den overordnede styreenhed via en gateway . Denne behandles som en feldbus-slave af den overordnede feldbus. Integrationen af et ASi-netværk i et eksisterende feldbus- eller ethernet-system er således ikke mere kompliceret end integrationen af ethvert andet I/O-modul .

Fordele ved AS-Interface

AS-Interface medfører følgende fordele for brugeren:

  • nem betjening: Systemet kan anvendes og vedligeholdes uden nævneværdigt behov for instruktion eller særligt servicepersonale,
  • ri topologi: Ledningsføringer omsættes ved hjælp af AS-Interface i henhold til den mekaniske opbygning af anlægget (linje-, stjerne-, træ-, ringstruktur),
  • hurtig og fleksibel installation og nem udvidelse: Tilslutningen af nye busdeltagere udføres uden omfattende kabelkonfektionering via gennemtrængningsteknik direkte til det gule kabel,
  • problemfri integration af nye slaves ved hjælp af standardprofiler,
  • nem adgang og fejlsikkerhed,
  • store tidsmæssige besparelser i forbindelse med planlægning, installation, udvidelse og service sammenlignet med den parallelle forbindelse,
  • producentuafhængig kompatibilitet som følge af certificerede produkter.

Installation med AS-Interface

Nedenstående billede viser en installation med AS-Interface. I dette eksempel er der brugt digitale moduler i IP67 med M12 fra Bihl+Wiedemann. Bihl+Wiedemann-modulerne har den yderligere fordel, at der findes 2 x 2 tilslutninger til profilkabler i modulets nederste del. Disse muliggør en overskuelig ASi-installation, hvorved der kan spares op til 4 ASi-endekapper eller 2 passive fordelere pr. modul.
 

Fig. (klik for større billede): Digitale moduler med 2 x 2 tilslutninger til profilkabler 

Sikkerhedsteknik med ASi Safety at Work

De sikkerhedstekniske aspekter spiller en afgørende rolle i stadig flere automatiseringsløsninger – navnlig de steder, hvor personsikkerheden bringes i fare ved farlige bevægelser. EU's maskindirektiv (direktiv 2006/42/EF) og de enkelte landes retningslinjer for arbejdssikkerhed indeholder en række bestemmelser på området.

 

Med Safety at Work-konceptet fra AS-Interface er det lykkedes fuldstændigt at integrere sikkerhedstekniske komponenter – sikre sensorer og aktuatorer samt sikkerhedsmonitorer – i næsten alle gængse automatiseringssystemer. Fordelen ved ASi Safety at Work sammenlignet med konventionelle sikkerhedsløsninger er, at de sikre og ikke-sikre signaler kan transmitteres til én enkelt ledning. Både den doppeltinfrastruktur, som hidtil har været nødvendig, og omkostningerne til den omfattende enkeltforbindelse bliver således overflødig. De sikre ASi-komponenter kan således anvendes på et hvilket som helst sted i ASi-netværket på samme måde som enhver standardslave – dette uden begrænsning i forbindelse med standard-ASi-komponenterne. ASi Master behandler endvidere safety-komponenterne som helt almindelige ASi-slaves . Der er dog en speciel kommunikationsforbindelse mellem de sikre sensorer, sikre aktuatorer og sikkerhedsmonitoren. ASi Safety at Work er godkendt til applikationer op til sikkerhedskrav SIL3 i henhold til EN 61508 eller PLe i henhold til EN ISO 13 849-1:2006.