Logo Bihl+Wiedemann GmbH

En global insatsstyrka för driftsättningar på plats

Christian Lenakakis, chef för idrifttagning, utbildning och service hos Bihl+Wiedemann

Maximal systemtillgänglighet är högprioriterad inom modern produktion. Tillförlitliga enheter, automatiserad diagnostik och rena konfigurationer är det bästa angreppssättet för detta. Men när saker ändå stannar upp och felsökning per telefon når sina gränser rycker serviceteamet från Bihl+Wiedemann in. Dess ledare Christian Lenakakis har gett

ASi MASTER NEWS en inblick bakom kulisserna.

 

ASi MASTER NEWS : Christian Lenakakis, antalet installerade enheter från Bihl+Wiedemann i världen har fyrfaldigats under senare år. Det måste innebära att ditt serviceteam ständigt är på resande fot.

 

Christian Lenakakis : Nej, inte alls. De flesta problem som rapporteras till oss kan hanteras per telefon av vår tekniska support. Trots det snabbt växande antalet och den tilltagande komplexiteten hos de system där våra produkter installeras har framgångskvoten under åratal legat konstant på över 90 procent. Detta beror också på vår nya diagnosprogramvara som väsentligt förenklar felsökningen. Det bara när allt annat misslyckas som vi kommer in i bilden – som en global insatsstyrka för driftsättningar på plats. Förutom serviceärenden i nödsituationer är vi också tillgängliga för idrifttagning och utbildning – men för närvarande kan allt detta hanteras i fråga om antal.

 

ASi MASTER NEWS : Den låga frekvensen av serviceärenden talar naturligtvis för tillförlitligheten hos era enheter och telefonsupportens duglighet. Men varför är ert team inte med efterfrågat för idrifttagning och utbildning?


Christian Lenakakis: Det beror huvudsakligen på att AS-Interface med tiden har blivit mer komplext men ingalunda mer komplicerat. Även om jag måste säga att själv anser att våra kurser är att starkt rekommendera även för dem som har erfarenhet av ASi, eftersom vardagsarbetets tryck ofta lämnar mycket lite tid över till att bekanta sig med systemets grunder. Vad gäller idrifttagning har vi under senare år investerat mycket i till exempel snabbstartsguider och instruktionsvideor som man lätt får tillgång till på vår webbsida. Dessa gör det möjligt för våra kunder att självständigt ta de flesta av applikationerna i drift.

 

ASi MASTER NEWS :   Vad är det egentliga syftet med den diagnosprogramvara som du nämnde tidigare?

 

Christian Lenakakis : Den övervakar fortlöpande hela nätverkets kondition, tillhandahåller konkreta rekommendationer med en knapptryckning när det finns ett problem och gör det möjligt även för icke-specialister att själva snabbt lösa varje potentiellt problem. Om det fungerar som det ska har användaren besparat sig ett telefonsamtal till vår support. Om det inte fungerar så får vår personal alla relevanta systemdata de behöver från programvaran för att snabbt identifiera felet och definitivt eliminera det.

ASi MASTER NEWS: Vad är det då för fall som blir kvar åt ert serviceteam?

 

Christian Lenakakis : Till exempel de situationer där ASi-nätverket indikerar fel, men orsaken till felet ligger på ett helt annat ställe. Som en idealisk lagspelare tillsammans med andra system används AS-Interface i växande utsträckning i vittförgrenade system. Och när externa störningar kommer in i bilden kan detta även ha en inverkan på ASi, även om mastrarna och slavarna i själva verket fungerar perfekt.

 

ASi MASTER NEWS : Så ni är inblandade även när det inte är era produkter som har orsakat problemet?

 

Christian Lenakakis : Naturligtvis. Vi har till och med fått systembackup och körning där inte en enda produkt från Bihl+Wiedemann varit installerad. För oss handlar det om partnerskapet med användarna: om vi kan hjälpa våra kunder att uppnå maximal systemtillgänglighet med hjälp av vår expertis så gör vi det.

 

ASi MASTER NEWS : Hur ser ert team för serviceärenden, idrifttagning och utbildning egentligen ut?

 

Christian Lenakakis : Vi är ett team bestående av ett flertal kolleger som vanligen arbetar i olika avdelningar. Beroende av typen av driftsättning beslutar vi sedan vem – mig själv inbegripen – som besöker kunden. Detta gör att vi alltid förblir flexibla och kan reagera snabbt. ASi MASTER NEWS : Är det inte ganska ovanligt för ett bolag av er storlek att också teamledaren deltar i externa serviceärenden? Christian Lenakakis : Må så vara, men hos Bihl+Wiedemann är det inget speciellt – här anges tonen uppifrån. Jag har också varit med om serviceärenden där Jochen Bihl och jag har stått tillsammans vid kundens maskin.

 

ASi MASTER NEWS : Christanr Lenakakis, vi tackar för den här intervjun.