Logo Bihl+Wiedemann GmbH

Motion Control möter ASi Safety - Säkerhetsteknik

Kostnadseffektiv ledningsdragning, frihet i topologi, hög flexibilitet – det är bara några av fördelarna som erbjuds av ASi Safety at Work , säkerhetslösningen från AS-Interface. Nu kan användare av PacDrive 3 även dra nytta av denna enkla säkerhetsteknik genom att använda den nya ASi Sercos gateway BWU2984 från Bihl+Wiedemann. Denna gateway integrerar ASi Safety på ett enkelt sätt i automationslösningen för Motion Control baserade maskiner från Schneider Electric som körs på automationsbussen Sercos III.

PacDrive 3 – automationsplattform med Sercos III

Systemet PacDrive 3 system från Schneider Electric är en skalbar automationsplattform för Motion Control baserade maskiner som använder Sercos III. Den medger styrning av ett brett spektrum av servostyrda produktions- och förpackningsmaskiner såväl som automatiserad hanteringsutrustning. PacDrive 3 bygger på Logic Motion-tekniken som kombinerar funktionerna PLC, Motion Control och robotstyrning på en hårdvaruplattform. Systemet lämpar sig för upp till 130 synkroniserade servoaxlar och för upp till 30 robotar. En Logic Motion Controller (LMC) behandlar I/O: ar och styr servodrivenheter centralt med användande av Sercos III. För att implementera säkerhetsapplikationer används en Safe Logic Controller (SLC). SLC, en Sercos-slav, utbyter säkra data med säkra in- och utgångar såväl som säkra servodrivenheter med användande av kanalen Sercos AT. Säkra I/O: ar och säkra drivenheter finns i IP20 och IP67. Programmering och arkivering av objekt utförs av projekteringsverktyget SoMachine Motion med SoMove från Schneider Electric. Som öppet system stöder PacDrive 3 TCP/IP-kommunikation med system på högre nivåer såväl som inbyggnad av andra fältbussar och ASi-komponenter.

AS-Interface och Sercos

Med ASi-3 Sercos gateway BWU2588 har många användare av Sercos länge använt ASi-teknik, som till exempel för tryckknappar eller för enkel anslutning av sensorer eller ställdon. Genom att använda ASi drar de bland annat nytta av det minskade installationsuppbådet, enkla diagnosmöjligheter och kabeldragning som är kompatibel med systemets mekaniska struktur. Hittills har det inte varit möjligt att bygga ASi Safety-komponenter som E-STOP-knappar eller säkerhetsbrytare i PacDrive 3-världen. Orsak: ASi Sercos gateway kunde inte kommunicera säkert med Safe Logic Controller från Schneider Electric. För att lösa just detta problem, och därmed öppna dörren till ASi Safety-världen för PacDrive 3-användare, har ASi-specialisterna vid Bihl+Wiedemann förenat sina krafter med Schneider Electric för att utveckla ASi Sercos gateway BWU2984 .

Fördelar med ASi Safety i automationsteknik

När det gäller ämnet säkerhet inom automationstekniken är säker övervakning och styrning av drivenheter såväl som säker avstängning av sådana av avgörande betydelse. Men även säkerheten i drivenhetens omgivning är viktig. Säkerhetsbrytare, E-STOP-knappar, ljusridåer eller stegmattor säkerställer att förpackningsmaskiner eller robotar inte utgör en risk för personal i närheten av maskinen. Med ASi Safety at Work kan sådana komponenter byggas in i säkerhetsapplikationer enklare och billigare än i något annat ledningsdragnings- eller bussystem. Skälen: en oskärmad kabel med två ledare, största möjliga frihet i topologin och den för ASi typiska piercingtekniken som medger att säkerhetsmodulerna placeras exakt där de behövs.

Integration av ASi Safety i PacDrive 3

Den nya ASi Sercos gateway BWU2984 från Bihl+Wiedemann medger att säkerhetstekniken hos ASi Safety at Work används i PacDrive 3-applikationer tillsammans med standardtekniken hos AS-Interface. Gatewayen inbegriper två ASi-masters för två ASi-nätverk och har i automationslösningen hos Schneider Electric rollen som en Sercos-slav. Denna enhet kan utbyta data säkert via Sercos direkt med Safe Logic Controller.

 

Det gör säkerhetstekniken märkbart enklare. Den säkerhetsmonitor som är integrerad i gatewayen övervakar säkerhetstekniken i båda ASi-nätverken och vidarebefordrar data säkert till SLC. Om till exempel en E-STOP-knapp i ett av ASi-nätverken trycks in rapporterar ASi Sercos gateway detta till SLC. Säkerhetsstyrningen kan då föranleda servodrivenheterna att direkt stängas av. Vidare är också Safe Link-tekniken från Bihl+Wiedemann integrerad i den nya gatewayen. Detta gör att säkerhetsteknik från olika applikationer eller system kan kombineras med varandra.

(Klicka för att förstora)

Ill. 1: Integration av standard ASi- och ASi Safety-komponenter i PacDrive 3 med BWU2984

I kundens intresse

Med integrationen av ASi Safety at Work i PacDrive 3 öppnar sig nya möjligheter för användare avseende säkerhetstekniken i deras system. ASi Sercos gateway BWU2984 från Bihl+Wiedemann låter dig nu kombinera den enkla säkerhetstekniken hos ASi Safety och den internationellt erkända automationslösningen för Motion Control baserade maskiner från Schneider Electric med varandra på ett högst kostnadseffektivt sätt.

Ill. 2: ASi-3 Sercos gateway BWU2984 från Bihl+Wiedemann för integration av ASi och ASi Safety i PacDrive 3-applikationer.