Logo Bihl+Wiedemann GmbH

Teknologiska grunder

AS-Interface

AS-Interface (Förkortning av Aktuator/Sensor-Interface) är en internationellt erkänd standard för fältbusskommunikation och världsmarknadsledande inom Sensor/Aktuator-planet med hittills över 32 miljoner installationer.

 

Det enkla kabeldragningssystemet består av fyra komponenter: ASi master , en ASi nätdel , den gula ASi kabeln och ASi slaven . Sensorerna och givarna är med med inträngningsteknik direkt anslutna till ASi kabeln. Här handlar det om en oskärmad tvåledare, genom vilken både kraft, funktions- och säkerhetssignalerna överförs. En komplicerad parallellkabeldragning blir därigenom onödig. Standarden för AS-Interface utvidgades 2012 och det finns förutom kabeln med ett ledartvärsnitt på 1,5 mm² också en med högre strömledningsförmåga med 2,5 mm² ledartvärsnitt. ASi master organiserar datatrafiken i nätverket och etablerar som Gateway förbindelsen mellan ASi kretsen och det överordnade styrrsystemet. Gatewayn  behandlas av den överordnade fältbussen som en fältbusslav. Anslutningen i ett ASi nät i befintligt fältbuss- eller Ethernet-system är därmed inte mer komplicerat än integration av varje annan I/O-modul .

Fördelar med AS-interface

AS-Interface innebär för användaren följande fördelar:

  • enkel hantering: Systemet kan utan speciell utbildning eller speciell servicepersonal användas och underhållas.
  • den fria topologin: Med AS-Interface kan ledningsdragningen göras enligt den mekaniska uppbyggnaden av anläggningen (linje-, stjärn-, träd-, ringstruktur)
  • den snabba och flexibla installationen och enkla utbyggnaden: Anslutningen av nya komponenter görs utan komplicerad kabeluppbyggnad med inträngningsteknik direkt på den gula kabeln
  • den enkla integrationen av nya ASi slavar med standardiserade profiler
  • den höga tillgängligheten och störsäkerheten
  • den enorma tidsbesparingen vid planering, utvidgning och service i jämförelse med parallellkablar
  • tillverkaroberoende kompatibilitet genom certifierade produkter

Installation med AS-interface

I nedanstående bild visas en AS-Interface installation. I detta exempel används Digitalmodule i IP67 med M12 från Bihl+Wiedemann. Modulen från Bihl+Wiedemann har ytterligare en fördel, att den har 2 x 2 anslutningar för Profilkabel i underdelen av modulen . Detta möjliggör en översiktlig ASi installation, där man kan spara upp till 4 ASi avslutningslock resp. 2 passiva fördelare per modul.

Bild (Klicka för att förstora): Digitalmodul med 2 x 2 anslutningar för profilkabel

Säkerhetsteknik med ASi Safety at Work

Säkerhetstekniska aspekter spelar i automationslösningar en allt viktigare roll - framför allt där som säkerhet, på grund av farliga rörelser, för personer påverkas. Uppgifter om detta finns i EU (Riktlinje 2006/42/EG) eller i arbetarskyddsbestämmelserna i respektive länder. Med konceptet Safety at Work för AS-Interface har man lyckats att integrera också säkerhetstekniska komponenter - säkra sensorer och givare så soms säkerhetsmonitorer – i nästan alla vanliga automationssystem. Fördelen med ASi Safety at Work i jämförelse med vanliga säkerhetslösningar består i att de säkerhets och övriga signaler kan överföras i en och samma ledning.. Den hittills nödvändiga dubbla infrastrukturen blir i det närmaste överflödig, liksom alla kostnader för den komplicerade kabeldragningen av enskilda kablar.

 

De  ASi säkerhetskomponenter kan också användas precis som varje annan standardslave på önskat ställe i ASi nätverket och arbeta utan inskränkning tillsammans med standard ASi komponenter. Av ASi Master behandlas Safety-komponenterna också som helt vanliga ASi slaves . Tillsammans står säkra sensorer, säkra givare och säkerhetsmonitorn, men i en särskild kommunikationsförbindelse.

ASi Safety at Work är tillåtna för användningar som kräver upp till SIL3 enligt EN 61508 eller PLe enligt EN ISO 13 849-1:2006.