Logo Bihl+Wiedemann GmbH

Danska bryggeri sparar över 2,5 km kabel tack vare ASi

Danish brewery saves over 2.5 km of cable thanks to ASi (2:45)

Bryggeriet, som just invigts i april månad 2019, är projekterat och byggt av bryggeriexperterna GEA Process Engineering A/S. Bryggeriets alla processer inkl. ASi-masters och motorer styrs överordnat av två PLC:er från Siemens via Profinet. Alla tankar, pannor och anläggningskomponenter kan kopplas samman inbördes med hjälp av ett system med 744 pneumatiskt aktiverade processventiler – som styrs av åtta ASi-masters från Bihl+Wiedemann. Till ASi-nätverket är dessutom kopplat instrument och sensorer som registrerar processdata från varje jäsningstank, som exempelvis tryck, nivå och temperatur.

Products and Solutions

Video Tutorials

Applications