Logo Bihl+Wiedemann GmbH

ASi Bus Sistemi

ASi Bus sistemi dört bileşenden oluşmaktadır: ASi Master , ASi Güç Kaynağı, sarı ASi Kablosu ve ASi Slave’ler .

 

 

Sensör ve aktuatörler delme tekniğiyle doğrudan ASi kablosuna bağlanmaktadır. Bu fonksiyonel ve emniyet sinyallerinin yanı sıra gücü de taşıyan iki iletkenli, ekransız bir kablodur. Karmaşık paralel bir kablolama bu nedenle gereksizdir.

 

 

AS-Interface standardı, 2012 yılında genişletildi ve 1,5mm²  iletken kesitli kabloya ek olarak, yüksek akım taşıma kapasitesine sahip 2,5mm²  iletken kesitli bir kabloda mevcut.

 

ASi Master ağdaki veri trafiğini düzenler ve bir ağ geçidi olarak ASi ağı ile daha yüksek seviye kontrolör arasında bağlantı kurar. Yüksek seviye Fieldbus tarafından Fieldbus slave olarak algılanır. Bir ASi ağının mevcut bir Fieldbus veya Ethernet sistemine entegre edilmesi, diğer herhangi bir I/O modülünün entegrasyonundan daha karmaşık değildir.

ASi Bus Adresleme

ASi Bus adresleme ya doğrudan Master üzerinden ya da ASi bus adresleme cihazı ile gerçekleştirilir, böylece 62 adete kadar slave adreslenebilir.

ASi Adresleme Kablosu

ASi adresleme kablosu ( BW2324 , BW3304 , BW3305 ) ASi adresleme el cihazı ile adresleme için kızılötesi ara yüzlü ASi modül arasındaki sinyal iletimi için gerekli bir aksesuardır. Adresleme cihazının TTL sinyalleri ASi modülü için optik sinyallere dönüştürülür ve tersi bir işlem de gerçekleştirilir. ASi adresleme kablosu ASi adresleme cihazına M12 konektörü ve ASi modülüne kızılötesi bölüm kullanılarak bağlanır.

Bağlantı Kablosu

Bağlantı kablosu ( BW1802 ) ASi Slaveler’in adreslenmesi içindir.

ASi Bus Bileşenleri

Bir ASi bus sistemi dört bileşenden oluşmaktadır: ASi Master , ASi Slave , ASi Güç Kaynağı ve ASi Kablosu . Her Slave için bir adres mevcuttur ve bunun üzerinden Master ile giriş ve çıkış veri alışverişi yapılır. Penetrasyon teknolojisi sayesinde, modüller ASi kablosunda hızlı ve kolayca monte edilebilir veya taşınabilir.

AS-Interface Kablosu (ASi Kablosu)

 ASi bus kablosu veri ve gücü iki iletkenle iletir.

AS-Interface Güç Kaynağı (ASi Güç Kaynağı)

ASi Bus Güç Kaynağı ASi ağını 30 Volt ile besler

AS-Interface Slave (ASi Slave)

ASi Bus Slave Master'e giriş verilerini rapor eder ve çıkış verilerini alır, kendi adresi vardır ve en fazla dört giriş ve çıkışa sahiptir.

AS-Interface Master (ASi Master)

ASi Master , sensörleri ve aktuatörleri ASi Slave üzerinden daha üst seviye kontrol cihazına bağlar.

Fieldbus sistemi ve ASi Ağ Geçidi arasındaki iletişim arayüzleri

Bihl+Wiedemann, endüstriyel otomasyon teknolojisindeki neredeyse tüm standartlaştırılmış Fieldbus sistemleri için ara yüz içeren ürünler sunmaktadır.